آمیسا دات می
استهلاک در حسابداری

استهلاک در حسابداری

استهلاک در حسابداری (depreciation in accounting): اصطلاح استهلاک در حسابداری به‌ عنوان کاهش بهای تمام شده و ثبت یک دارایی ثابت به صورت سیستماتیک تا زمانیکه ارزش دارایی صفر شود میباشد. و یا به عبارت دیگر استهلاک به طور سیستماتیک هزینه یک دارایی را در صورت سود و زیان در طول عمر دارایی یا طول […]